46 đại lý Skinaz xuất sắc khám phá du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm - 11/3/2018

Ngày 11/3/2018 46 đại lý xuất sắc Skinaz Việt Nam đã có 1 chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đầy thú vị tại Thái Lan.

2e2a9547.jpg

 


Ngày 11/3/2018 46 đại lý xuất sắc Skinaz Việt Nam đã có 1 chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đầy thú vị tại Thái Lan.

 

 

 

 

2e2a8882.jpg

 

2e2a8880.jpg

 

2e2a8908.jpg

 

2e2a8916.jpg

 

2e2a9119.jpg

 

2e2a9120.jpg

 

2e2a9137.jpg

 

2e2a9163.jpg

 

2e2a9180.jpg

 

2e2a9194-2-.jpg