Tài khoản

Đăng nhập tài khoản bằng công nghệ Oauth2.0 hiện đại nhất thế giới. Không có mật khẩu, bảo mật thông tin cá nhân hoàn hảo


* Lựa chọn tài khoản đăng nhập
ĐĂNG NHẬP BẰNG OPENID:


Đăng nhập bằng ZaloĐăng nhập bằng FacebookĐăng nhập bằng GoogleĐăng nhập bằng Yahoo!


Trong thời đại công nghệ việc bảo mật thông tin khách hàng là tối quan trọng. Tại website MOOSUN chúng tôi áp dụng công nghệ Oauth 2.0 mới nhất hiện nay do (C) CHAMCUUNET phát triển. Tài khoản phi tập trung, sử dụng : Google, facebook, zalo, yahoo, microsoft hotmail outlook để kết nối với website, không lưu thông tin người dùng, không cần nhớ mật khẩu, sử dụng đơn giản
Điều khoản sử dụng | Bảo mật